Slika zaglavlja

Vrata

Proizvodimo tišinu i ljepotu

Automatska vrata

Otvaraju i zatvaraju na principu senzora i fotoćelija. Kompletna automatika je od proizvođača G - U grupacije BKS, a stakla su sigurnosna laminirana ili kaljena.

Klizna vrata s automatikom imaju samo 100 mm visinu kutije predviđenu za automatiku pa se savršeno uklapaju u arhitekturu objekta.

Automatska klizna vrata najčešće se ugrađuju u objekte kao što su shopping centri, hoteli, banke, aerodromi, bolnice i svi ostali javni objekti koje karakterizira velik protok ljudi.

Mogu biti 1-krilna, 2-krilna ili višekrilna, ovisno o potrebama objekta.                                                            

U slučaju požara krila kliznih vrata mogu se zaokretno otvoriti kako bi se omogućio što veći protok ljudi.