Slika zaglavlja

Fasadni sistemi

Selecta prozor u svijet

Polustrukturalne fasade

Zahvaljujući novim tehnologijama i materijalima za međusobno povezivanje različitih materijala, spoj između aluminijuma i stakla može se izvesti tako da su vidni aluminijumski profili minimalni. Kod polustrukturalnih fasada postoje aluminijumski držači koji su vidni u fasadi u minimalnom mjeri (oko 2,5 cm + fuga). Otvaranje prozora se vrši isključivo oko gornje horizontalne osovine prema spolja (od objekta). Izgled na fasadi je isti kod otvarajućih, fiksnih i parapetnih dijelova fasade. Spoljašnje poklopne i ukrasne maske moguće je oblikovati, bojiti i naglašavati po željama.

Sistemi polustrukturalnih fasada obezbjeđuju:

  • Maksimalnu zaštitu od atmosferskih uticaja, odličnu toplotnu zaštitu (ugodan boravak i ljeti i zimi) jer su profili koji čine potkonstrukciju sa termoprekidom pa se izbjegavaju veliki gubici toplote i pojava kondezacije;
  • Maksimalna zvučna zaštita od gradske buke;
  • Apsolutnu vodonepropustljivost u ekstremnim vremenskim uslovima
  • Mogućnost upotrebe različitih vrsta i debljine stakala
  • Veliki izbor različitih dekorativnih pokrivnih profila za savremeni estetski doživljaj
  • Velika ušteda jer se neuporedivo manje energije troši na grijanje i hlađenje objekta
  • Odlično zaptivanje i vatrootpornost

Takve prednosti moguće su zahvaljujući izolacionim staklima i specijalnim vrstama stakla za zaštitu od veoma visokih kao i od niskih temperatura. Takođe, zahvaljujući i aluminijumskim profilima koji se rade sa prekinutim termičkim mostom uz povećanu toplotnu izolovanost punih dijelova fasade.